Help Mee/Gift

Word vrijwilliger

Warmoes draait op de inzet van veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zonder hun inzet kan Warmoes niet bestaan. Wil je meehelpen? Graag! We hebben verschillende soorten vrijwilligerswerk in de aanbieding.  

Er is een teeltteam, een educatieteam, een bloementeam, een imkerteam, een klusteam en een activiteitenteam (vrijwilligers die helpen met plukdagen en dergelijke). We zoeken ook nog mensen die het leuk vinden om onze winkel op orde te houden (o.a. vers oogsten).

We vinden het prettig als je op een regelmatige basis een of meerdere vaste momenten in de week komt.

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij ons? Stuur dan een mailtje naar contact@dewarmoes.nl.

Schenking / Gift

We zijn financieel onafhankelijk en ontvangen geen periodieke subsidies.

Wil je ons helpen bij het behouden van deze unieke historische groene plek in een nieuw stadsdeel? Dan zijn we met financiële hulp erg geholpen!

We zijn een ANBI stichting. Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.

Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Lees meer hierover op de site van de Belastingdienst.

Mocht je een schenking willen doen, ons rekeningnummer is NL69RABO 0127 907572  tnv Stichting Hist Tuin Lent

© Warmoes 2019